contamination control

contamination control
Procedures to avoid, reduce, remove, or render harmless (temporarily or permanently) nuclear, biological, and chemical contamination for the purpose of maintaining or enhancing the efficient conduct of military operations. See also biological agent; biological ammunition; biological defense; biological environment; biological threat; chemical agent; chemical ammunition; chemical, biological, and radiological operation; chemical defense; chemical environment; contamination.

Military dictionary. 2000.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • Contamination control — is the generic term for all activities aiming to control the existence, growth and proliferation of contamination in certain areas. Contamination control may refer to the atmosphere as well as to surfaces, to particulate matter as well as to… …   Wikipedia

  • contamination control — taršos kontrolė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Procedūros, kurių tikslas – išvengti radioaktyviojo, biologinio ir cheminio užteršimo ar jį sumažinti ar pašalinti, kad būtų palaikomas ar padidinamas karinių operacijų veiksmingumas.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • contamination control — taršos kontrolė statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Veiksmai, kuriais stengiamasi laikinai ar visam laikui išvengti, sumažinti, pašalinti, padaryti nekenksmingą RChB taršą. Šių veiksmų tikslas – palaikyti arba padidinti… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • contamination control line — taršos kontrolės linija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Linija, nustatyta kompetentingų pareigūnų, rodanti tam tikru teršalu užterštą rajoną ir užteršimo lygį. atitikmenys: angl. contamination control line pranc. ligne de contrôle de… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • contamination control point — taršos kontrolės punktas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taršos kontrolės ribos dalis, kur kariai reguliuoja įėjimą į taršos rajoną ir išėjimą iš jo. atitikmenys: angl. contamination control point pranc. point de contrôle de contamination …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • contamination control line — taršos kontrolės riba statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Įgaliotos vadovybės nustatyta riba, kuri žymi vyraujančiais teršalais iki tam tikro lygio užterštą rajoną. atitikmenys: angl. contamination control line rus.… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • contamination control point — taršos kontrolės punktas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Taršos kontrolės ribos dalis, kur kariai reguliuoja įėjimą į taršos rajoną ir išėjimą iš jo. atitikmenys: angl. contamination control point rus. контрольно… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • radioactive contamination control — radioaktyviojo užterštumo kontrolė statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Karių, kovos technikos, statinių, maisto produktų, vandens ir kt. objektų radioaktyvaus užterštumo lygio matavimas, siekiant nustatyti karinių vienetų …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • Contamination (film) — Contamination Theatrical release poster Directed by Luigi Cozzi Produced by …   Wikipedia

  • Contamination de l'héparine chinoise en 2008 — Au mois de mars 2008, des rappels majeurs d’héparine ont été annoncés par la Food and Drug Administration (FDA) en raison de contamination du stock brut d’héparine importé de Chine[1],[2],[3]. So …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”