resupply

resupply
The act of replenishing stocks in order to maintain required levels of supply.

Military dictionary. 2000.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Resupply — Re sup*ply , v. t. To supply again. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • resupply — index replenish Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • resupply — [spelling only] …   English World dictionary

  • resupply — to restock items (supplies)which have been used and deleted Resupply the missing cups on the counter for the coffee service …   Dictionary of american slang

  • resupply — to restock items (supplies)which have been used and deleted Resupply the missing cups on the counter for the coffee service …   Dictionary of american slang

  • resupply — atsargų papildymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Atsargų papildymo, siekiant išlaikyti reikiamą aprūpinimo lygį, veiksmas. atitikmenys: angl. resupply pranc. réapprovisionnement …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • resupply of Europe — Europos atsargų papildymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Atsargų gabenimas į Europą nuo karo pradžios iki tokio reikalavimo pabaigos. Į šias atsargas neįskaitomos materialinės priemonės, kurios jau yra Europoje, bet įskaitomos visos kitos… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • resupply — v.t., resupplied, resupplying, n., pl. resupplies. * * * …   Universalium

  • resupply — 1. noun The act of supplying again 2. verb to supply again …   Wiktionary

  • resupply — v. supply again, restock, replenish a stock …   English contemporary dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”