preparation fire

preparation fire
Fire delivered on a target preparatory to an assault. See also fire.

Military dictionary. 2000.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • preparation fire — parengiamoji ugnis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ugnis, paleidžiama prieš puolimą priešo pozicijoms susilpninti. atitikmenys: angl. preparation fire pranc. tir de préparation …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • preparation fire — šaudymo rengimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Visuma priemonių, kurios užtikrina artilerijos vienetų nuolatinę kovinę gebą veiksmingai atlikti ugnies uždavinius. Šaudymo rengimą sudaro: taikinių žvalgyba ir koordinačių nustatymas;… …   Artilerijos terminų žodynas

  • preparation fire — noun fire delivered on a target in preparation for an assault • Hypernyms: ↑fire, ↑firing …   Useful english dictionary

  • deliberate preparation fire — detalusis šaudymo rengimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymo rengimas, kai nustatomos visos šaudymo sąlygos ir detaliai apskaičiuojamos galutinės šaudymo nuostatos. atitikmenys: angl. deliberate preparation fire; detail preparation fire …   Artilerijos terminų žodynas

  • detail preparation fire — detalusis šaudymo rengimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymo rengimas, kai nustatomos visos šaudymo sąlygos ir detaliai apskaičiuojamos galutinės šaudymo nuostatos. atitikmenys: angl. deliberate preparation fire; detail preparation fire …   Artilerijos terminų žodynas

  • ballistic preparation fire — balistinis šaudymo rengimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pradinio sviedinio (minos) greičio nuokrypio dėl vamzdžio išdilimo, užtaisų partijos ypatumų ir užtaiso temperatūros nustatymas; šaudmenų rūšiavimas ir jų paskirstymas pabūklams… …   Artilerijos terminų žodynas

  • direct preparation fire — tiesioginis šaudymo rengimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taikinių žvalgyba ir jų koordinačių nustatymas, galutinių šaudymo nuostatų apskaičiavimas, ugnies uždavinių įteikimas atlikėjams. atitikmenys: angl. direct preparation fire rus.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • final preparation fire — galutinis šaudymo rengimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymo rengimas nuo ugnies uždavinio gavimo (taikinio aptikimo) momento iki pasirengimo šaudyti. Šaudant į planinius taikinius, galutinis šaudymo rengimas apima tikslinamų pataisų… …   Artilerijos terminų žodynas

  • preliminary preparation fire — išankstinis šaudymo rengimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudymo rengimas iki ugnies uždavinio gavimo (taikinio aptikimo) momento. Šaudant į planinius taikinius, išankstinis šaudymo rengimas apima šaudymo rengimą iki galutinių šaudymo… …   Artilerijos terminų žodynas

  • meteorological preparation fire — meteorologinis šaudymo rengimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Meteorologinių duomenų gavimas, meteorologinių elementų žemės paviršiuje matavimas, pataisų dėl meteorologinių šaudymo sąlygų skirtumo skaičiavimas. Meteorologinį šaudymo rengimą …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”