explosive ordnance

explosive ordnance
All munitions containing explosives, nuclear fission or fusion materials, and biological and chemical agents. This includes bombs and warheads; guided and ballistic missiles; artillery, mortar, rocket, and small arms ammunition; all mines, torpedoes, and depth charges; demolition charges; pyrotechnics; clusters and dispensers; cartridge and propellant actuated devices; electro-explosive devices; clandestine and improvised explosive devices; and all similar or related items or components explosive in nature.

Military dictionary. 2000.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • explosive ordnance — noun Explosive ordnance is used before these nouns: ↑disposal …   Collocations dictionary

 • explosive ordnance — sprogstamieji šaudmenys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Visi šaudmenys, turintys sprogstamąjį, branduolinį ar termobranduolinį, biologinį ar NM užtaisą. Tai bombos ir kovinės galvutės; valdomosios ir balistinės raketos; artilerijos,… …   Artilerijos terminų žodynas

 • explosive ordnance — sprogstamieji šaudmenys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Visi šaudmenys, turintys sprogstamąjį, branduolinį ar termobranduolinį, biologinių ar nuodingųjų medžiagų užtaisą. Tai bombos, kovinės galvutės; valdomosios ir balistinės raketos;… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • Explosive Ordnance Disposal Badge — The Explosive Ordnance Disposal Badge is a military badge of the United States Armed Forces which recognizes those service members who are specially trained to deal with the construction, deployment, disarmament, and disposal of high explosives… …   Wikipedia

 • explosive ordnance disposal — The detection, identification, on site evaluation, rendering safe, recovery, and final disposal of unexploded explosive ordnance. It may also include explosive ordnance which has become hazardous by damage or deterioration. Also called EOD …   Military dictionary

 • explosive ordnance disposal procedures — Personnel with special training and equipment who render explosive ordnance safe (such as bombs, mines, projectiles, and booby traps), make intelligence reports on such ordnance, and supervise the safe removal thereof …   Military dictionary

 • explosive ordnance disposal incident — The suspected or detected presence of unexploded or damaged explosive ordnance which constitutes a hazard to operations, installations, personnel, or material. Not included in this definition are the accidental arming or other conditions that… …   Military dictionary

 • explosive ordnance disposal incident — sprogstamųjų šaudmenų darymo nekenksmingų atvejis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Suradimas arba įtarimas, kad gali būti nesprogusių ar sugadintų sprogmenų (šaudmenų), kurie kelia pavojų operacijoms, įrenginiams, personalui ar medžiagoms.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • explosive ordnance reconnaissance — sprogstamųjų šaudmenų žvalgyba statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Žvalgyba, kuri apima nesprogusių šaudmenų paiešką, aptikimą, jų vietos nustatymą, pirminį atpažinimą ir pranešimą, kad būtų nustatyti tolesni veiksmai. atitikmenys: angl.… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • explosive ordnance disposal — sprogstamųjų šaudmenų darymas nekenksmingų statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogmenų suradimas, atpažinimas, perjungimas iš kovinės padėties į saugos, šalinimas iš vietos ir(arba) naikinimas. Įskaitomi ir tie sprogmenys, kurie gali būti… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • explosive ordnance disposal procedure — sprogstamųjų šaudmenų darymo nekenksmingų tvarka statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Konkretūs sprogdintojų veiksmai – priėjimas, tikslus įvertinimas, perjungimas iš kovinės padėties į saugos, pašalinimas ir galutinis sunaikinimas. atitikmenys:… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”