grid convergence

grid convergence
The horizontal angle at a place between true north and grid north. It is proportional to the longitude difference between the place and the central meridian. See also convergence.

Military dictionary. 2000.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • grid convergence — dienovidinių artėjimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Horizontalus kampas, esantis tarp tikrosios šiaurės ir koordinatinio tinklo šiaurės. atitikmenys: angl. grid convergence pranc. convergence de la grille ryšiai: dar žiūrėk – dienovidinių… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • grid convergence factor — The ratio of the grid convergence angle to the longitude difference. In the Lambert Conical Orthomorphic projection, this ratio is constant for all charts based on the same two standard parallels. See also convergence; grid convergence …   Military dictionary

  • grid convergence factor — dienovidinių artėjimo veiksnys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Dienovidinių artėjimo kampo ir ilgumos skirtumo santykis. Lamberto kanoninėje ortomorfinėje projekcijoje, kur naudojamos tos pačios dvi standartinės lygiagretės, šis santykis yra… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • grid convergence factor — The ratio of the grid convergence angle to the longitude difference …   Aviation dictionary

  • grid convergence — /grɪd kənˈvɜdʒəns/ (say grid kuhn verjuhns) noun the angular difference in direction between grid north and true north, measured east or west from true north …  

  • grid convergence — The horizontal angle at a place between true north and grid north. It is proportional to the longitude difference between the place and the central meridian. It is measured east or west from true north …   Aviation dictionary

  • convergence — See convergence factor; grid convergence; grid convergence factor; map convergence; true convergence …   Military dictionary

  • convergence de la grille — dienovidinių artėjimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Horizontalus kampas, esantis tarp tikrosios šiaurės ir koordinatinio tinklo šiaurės. atitikmenys: angl. grid convergence pranc. convergence de la grille ryšiai: dar žiūrėk – dienovidinių… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • Grid declination — is the angle between compass north and the north direction defined by map coordinate grid. One map can sometimes have two coordinate grids, consequently there is a grid declination for each of these.The angle between the north direction defined… …   Wikipedia

  • facteur de convergence de la grille — dienovidinių artėjimo veiksnys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Dienovidinių artėjimo kampo ir ilgumos skirtumo santykis. Lamberto kanoninėje ortomorfinėje projekcijoje, kur naudojamos tos pačios dvi standartinės lygiagretės, šis santykis yra… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”