VOCU

VOCU
voice orderwire control unit

Military dictionary. 2000.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • blagòrodan — prid. 〈odr. dnī〉 1. {{001f}}arh. koji ima duše, ima srca; blag, blagodušan, duševan 2. {{001f}}pov. koji je plemenita roda 3. {{001f}}zast. koji je plemenit; plemenite, oplemenjene sorte (o voću i žitaricama, ob. o pšenici) ✧ {{001f}}rus …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • drozofíla — ž zool. vinska mušica (Drosophila melanogaster), kukac dvokrilac kojemu ličinke žive na voću za fermentacije …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fruktóza — ž kem. šećer koji se, zajedno s glukozom, nalazi u voću i medu; voćni šećer ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • glazúra — glazúr|a ž 1. {{001f}}tanki staklast sloj kojim se prevlače keramički proizvodi; caklina, caklovina, gleđ, prevlaka 2. {{001f}}kulin. sloj prozirnog ukuhanog šećera i škroba ili čokolade na voću, kolačima i sl. 3. {{001f}}tvrda, bijela vapnenasta …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gornjovòćanskī — prid. koji se odnosi na Gornju Voću i Gornjovoćane …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȁbučnī — jȁbučn|ī prid., {{c=1}}v. {{ref}}jabučji{{/ref}} [∼i pekmez] ∆ {{001f}}∼a kiselina kem. dvobazična organska kiselina, nalazi se posebno u kiselom voću i drugim biljkama; ∼a uš zool. beskrilni kukac nametnik (Aphis pomi); ∼i moljac zool. leptir… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • karòtēn — (karòtīn) m 〈G karoténa〉 biol. narančastožuti biljni pigment, ob. u žutom i narančastom voću i povrću …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mášak — m 〈G ška, N mn šci, G mȃšākā〉 dašak, omaglica na voću; rudež …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • natùčen — prid. 〈odr. ī〉 koji je ozlijeđen udarcem ili padom (o tkivu, o voću) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nèuzbrān — prid. 〈odr. ī〉 koji nije ubran (o voću) [»Jesenas sam ostavio Sedam prezrelih jabuka Da uvenu na granama, ∼e.« D. Tadijanović] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”